05 dec 2019 klocka 12.00 - 16.30

Den cirkulära revolutionen är här!

Den cirkulära revolutionen är här! En inspirationsdag om cirkulära affärsmodeller

Miljödriven affärsutveckling är framtiden. Välkommen till en seminariedag full av lärdomar kring hur du kan öka konkurrenskraften med hjälp av  cirkulär ekonomi.

Under året har Länsstyrelsen, Linköpings Universitet och Almi tillsammans med sex östgötska företag drivit ett projekt kring hur vi kan stärka våra egna affärer samtidigt som vi bidrar till samhällets miljöutmaningar.

Moderator är Malin Forsgren, senior konsult på 2050, med lång erfarenhet av affärsutveckling och påverkansarbete inom miljö och klimat. Huvudgäst är Matilda Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen Nordic och utsedd till en av Sveriges största hållbarhetstalanger.

Dessutom deltar engagerade och kunniga personer från Linköpings universitet, Tekniska Verken, Grafren, NGL Vatten- & energiteknik, Econova, Länsstyrelsen och Almi. Dagen avslutas med en paneldiskussion

Kom och inspireras av konkreta exempel på omställning i praktiken. Framtiden är cirkulär!

Projektet ”Dynamisk miljödriven affärsutveckling” är ett samarbete mellan Länsstyrelsen,   Linköpings universitet och Almi. Deltagande företag i  projektet är NGL Vatten- & energiteknik,  Econova, SundaHus, Mitopal, Grafren och Sansac.

Preliminärt program

12.00 – 13.00 Vernissage inklusive lunch

13.00 – 13.15 Välkomna och introduktion

13.15 – Inspirationsföreläsningar och diskussion

  • Cirkulär ekonomi på riktigt - Klas Gustafsson, vVD på Tekniska verken och ledamot i delegationen för cirkulär ekonomi
  • Lönsamma affärer genom cirkulära affärsmodeller – Matilda Jarbin, hållbarhetschef på Godsinlösen
  • Cirkulära idéer idag och imorgon – Representanter för Grafren, Econova, NGL vatten och energiteknik
  • Paneldiskussion med Malin Forsgren, senior konsult på 2050
  • Avslutning och diplomceremoni - Länsstyrelsen Östergötland

VAR: Sky Apartments, Tornet, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt inklusive lunch

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt