20 nov 2019 klocka 08.00 - 10.30

Barnkonventionen blir lag -
"Gör unga anhörigas röst hörd"

Länsstyrelsen i Östergötland bjuder in till ett frukostseminarium med anledning av att Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020.

Närmare var tionde ungdom i åldern 15-17 år ger omfattande vård, hjälp och stöd till en förälder, syskon, vän eller annan närstående. Hur kan deras röst göras hörd och hur kan vi stödja dem. Erfarenheter och resultat från EU Horizon 2020 projektet kommer att presenteras och diskuteras.

Seminariet leds av Richard Ilett och Miriam Svensson, båda forskningsassistenter vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet. Richard och Miriam har båda masterexamen, han i statsvetenskap och hon i Hälsovetenskap.

Frukost serveras från klockan 08.00, föreläsningen börjar 08.30.

Klicka här för inbjudanPDF

VAR: Hotell Statt, Kungsgatan 6-8, Motala

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt