25 nov 2019 klocka 11.30 - 13.00

Lansering av Östergötlands nya energi- och klimatstrategi

Välkomna till lanseringen av Östergötlands nya energi- och klimatstrategi!

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland har sedan år 2018 arbetat med att ta fram den första gemensamma strategin inom energi- och klimatområdet. Under framtagandet av strategin har aktörer från näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer bidragit med sin kunskap. Östergötlands energi- och klimatråd, som består av ett 30-tal regionala aktörer med koppling till energiomställningen, har varit referensgrupp för strategin.

För att energi- och klimatstrategin ska få genomslag i hela Östergötland och att vi ska komma längre i arbetet med energiomställningen och minska klimatpåverkan behöver vi arbeta tillsammans. Därför önskar vi att så många aktörer som möjligt ställer sig bakom strategin. De aktörer som gör det visar därigenom på viljan att arbeta för att uppnå de regionala energi- och klimatmål som anges i strategin.

När: 25 november, kl. 11:30 - 13:00

Plats: Linköpings slott (Inre Borggården, S:t Persgatan 3, 582 28 Linköping)

Övrigt: Vi bjuder på lättare mingellunch, vänligen ange eventuella allergier eller specialkost i anmälan. Ange också om ni vill ställa er bakom strategin så återkommer vi med mer information gällande detta. Ett utkast på strategin finns att ladda ner nedan. Strategin är antagen av Länsstyrelsen Östergötland men antas av Region Östergötland i november. Den slutgiltiga versionen ges ut i samband med lanseringseventet.

Utkast till energi- och klimatstrategi för ÖstergötlandPDF

Mellan klockan 13:00 till 14:30 blickar vi tillsammans med Cleantech Östergötland framåt för att hitta nya samverkansmöjligheter och inspiration. Inbjudan till detta kommer att skickas ut separat.

Observera att inbjudan är personlig och att det är ett begränsat antal deltagare. Sista dag för anmälan är den 15 november.

För frågor och ytterligare information:

Joakim Svensson, tel: 010-223 54 65, e-post: joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se

Sara Nilsson, tel: 010-223 53 07, e-post: sara.nilsson@lansstyrelsen.se


Varmt välkomna!

Carl Fredrik Graf                                           Kaisa Karro

Landshövding                                                 Regionstyrelsens ordförande

VAR: Linköpings slott (Inre Borggården, S:t Persgatan 3, 582 28 Linköping)

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt