05 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Funktionshinderspolitik - strategier för mångfald och jämlikhet

Länsstyrelserna i Södermanland och Östergötland bjuder tillsammans in för en gemensam konferens kring att utveckla funktionshinderspolitiska strategier i kommuner och Regioner.

Målgruppen är politiker och chefer, men i mån av plats också tjänstepersoner med strategiska uppdrag inom funktionsrättsfrågor.

Syftet med konferensen är att ge kunskap om varför arbetet med tillgänglighet och delaktighet bör ske strategiskt, samt ge tillfälle att utbyta erfarenheter med kommuner och Regioner över länsgränserna.

Dagen inleds av Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf.

Läs inbjudan och program härPDF

Anmälan görs senast den 20 november via anmälningsformuläret nedan. Notera eventuella kostbehov samt behov av hjälpmedel i anmälan.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Louis De Geer konsert och kongress, Dalsgatan 15, 602 32 Norrköping

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt