13 nov 2019 klocka 08.30 - 16.00

Barnkonventionen blir lag
- vad händer nu?

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vad händer nu, vilka utmaningar delar vi och vad behöver vi arbeta med tillsammans? Länsstyrelsen bjuder in till ett heldagsseminarium med Susann Swärd, människorätts- och barnrättstrateg, för att öka kunskapen i länet.

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år för bland annat Rädda Barnen och UNICEF. Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för förskolan och skolan samt socialtjänsten. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag för barn på förskola samt låg- och mellanstadiet.
Klicka här för inbjudanPDF

Vid frågor kontakta Åsa Hedberg asa.hedberg@lansstyrelsen.se

VAR: Frimurarhotellet, Sankt Larsgatan 14, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt