12 nov 2019 klocka 08.45 - 16.00

Utbildningsdag egenkontroll lantbruk

Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) inbjuder till utbildningsdag egenkontroll lantbruk. Utbildningen vänder sig till miljöskyddsinspektörer samt tillsynsutövare för lantbruk.

MÖTA har under 2019 ett projekt om egenkontroll inom lantbruket. Syftet med projektet är att få en samsyn, åtminstone inom länet, kring egenkontrollen utifrån förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE), även kallad egenkontrollförordningen.

En broschyr riktad till lantbrukare har tagits fram och ett vägledningsmaterial som riktar sig till miljöinspektörer har tagits fram inom projektets ramar. Under arbetets gång har en referensgrupp bestående av lantbrukare, LRF och konsulter använts som bollplank.

Som avslutning på projektet kommer denna utbildningsdag att hållas, där materialet presenteras. Till utbildningsdagen Jordbruksverket. Vidare märks även konsult och lantbrukare bland talarna.

Se inbjudan och program nedan!

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Lokal: Nyfiket

KOSTNAD: max 300 kr/person

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt