24 okt 2019 klocka 09.15 - 16.00

Koll på klimatet

Greppa näringen bjuder in till ett seminarium för lantbrukare om lantbrukets klimatpåverkan och hur utsläppen av klimatgaser kan minskas från jordbruksproduktionen.

  • Fakta i frågan
  • Klimatarbete på gårdsnivå
  • Reflektion och diskussion

Maten och klimatet – mål, möjligheter och motstridiga budskap

Rasmus Einarsson är doktorand på Chalmers och forskar främst om kväveflöden
i lantbruket. I sin forskning tar han ett helhetsgrepp på hur kvävets många
miljöeffekter hänger ihop med matkonsumtionen och jordbrukets struktur och
produktionsmetoder. I helhetsgreppet ingår även jordbrukets klimatpåverkan och han har tidigare hållit en rad föreläsningar om maten och klimatet för bland annat lärare, läkare, miljöaktivister och Greppa Näringens klimatrådgivare.

Klimatnytta och resurseffektivitet på gårdsnivå – så jobbar Greppa Näringen

Carin Clason är agronom och har lång erfarenhet som lärare och rådgivare inom
mjölk- och nötköttsproduktion. Hon har ett starkt engagemang i Greppa Näringen där hon både är rådgivare och expert för rådgivningarna "Klimatkollen” och ”Utfodring av nötkreatur och får”. Carin har de senaste åren varit involverad i flera utvecklingsprojekt kring jordbrukets klimatpåverkan och står med ena foten i forskning och utveckling och den andra i lantbrukets praktiska verklighet.

Få ett kvitto på ditt klimatarbete genom klimatcertifiering

Helena Allard är agronom och har arbetat med jordbruk och hållbarhet i tio år på LRF och Sigill Kvalitetssystem. Hennes expertområden är jordbrukets klimatpåverkan och närproducerat foder. Helena är miljöansvarig på Sigill Kvalitetssystem och ansvarar också för deras klimatcertifiering. Föreläsningen kommer att handla om hur klimatcertifiering kan användas som ett verktyg för minskad klimatpåverkan, men också som ett kvitto på företagets hållbarhetsarbete.

Inbjudan som pdfPDF

Program som pdfPDF

Anmälan

Anmälan senast den 16 oktober via https://utbildning.jordbruksverket.selänk till annan webbplats eller till lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

VAR: Vreta kluster, Linköping

KOSTNAD: Seminariet finansieras inom landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfritt. Kostnaden för lunch och fika (225 kr) betalas dock av deltagarna och kommer att faktureras.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 okt 2019

Kontakt