11 sep 2019 klocka 09.00 - 12.20

Uppföljande träff med deponiägare om PFAS, sluttäckningar m.m.

Efter förra årets inledande möte bjuder Länsstyrelsen in till en uppföljande träff den 11 september 2019.

Program

09:00-09:30 Fika

09:30 Inledning

09:45 Riskbedömning ur recipientperspektiv- Hanna Modin, Sweco

10:30 PFAS i länets miljöövervakning och riskbedömning- Helene Ek Henning, Länsstyrelsen

10:50 Bensträckare

11:00 Uppkomna frågor

11:15 Sluttäckning av deponier samt masshantering- Peter Flyhammar, SGI

12:00 Diskussion

12:20 Avslutning


Kontaktpersoner vid frågor eller eventuell efteranmälan:

Helene Rask, helene.rask@lansstyrelsen.se

Annika Arvidsson Rosén, annika.arvidsson.rosen@lansstyrelsen.se

VAR: Sessionssalen hos Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3 i Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt