22 okt 2019 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag Länsrutinen

Rutiner kring handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn i Östergötlands län.

Flera olika myndigheter arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Arbetet hålls samman genom en gemensam Länsrutin som beskriver de olika myndigheternas ansvar samt hur de ska samverka kring barnet.

Dagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet, men är öppen för alla intresserade. Syftet med utbildningsdagen är att för dig som är ny skapa en insyn i hur de olika myndigheternas arbete bedrivs, för att du sedan ska kunna använda kunskapen i ditt eget arbete. Föreläsarna kommer från de samverkande myndigheterna och bidrar med sina egna erfarenheter från praktiskt arbete med dessa frågor.

Läs inbjudan och program för dagen härPDF

Anmälan görs via formuläret nedan, senast 27 september. För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Scandic Frimurarehotellet, Linköping.

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt