17- 18 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

 Våld i ungas partnerrelation

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i nära relation och våld i ungas partnerrelation.

Målsättningen är även att deltagarna ska få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar och forumspel.

Målgrupp: Utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Läs inbjudan härPDF

Anmälan görs via formuläret nedan, senast 30 september. För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping.

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri och har ett begränsat antal platser. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivande utan avanmälan debiteras med 400 kr. Anmälan är bindande men kan överlåtas.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt