22 nov 2019 klocka 09.00 - 17.00

Studieresa stallbyggnader

Kor på väg över en väg

Tema: Byggnader/Utökad djurhållning för får och nöt. Gemensam Bussresa med avresa Norrköping och Söderköping för vidare färd till tre besöksgårdar med intressanta byggnadslösningar.

Gemensam Bussresa med avresa Söderköping fredag 22 november 9:00 – 17:00, OBS samling och upphämtning i Söderköping och i Norrköping

På den här exkursionen besöker vi några gårdar i skärgårdskommuner som gjort genomtänkta satsningar på nya och ombyggda stallar där både djuren och bonden har det bra. Vi ser hur man hanterar djur, foder och gödsel på ett smidigt sätt. Vi får också höra om erfarenheter från projektering, myndighetstillstånd och uppförande.

Medverkande: Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån samt Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 15 november via e-post eller telefon: anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 010-223 54 94

VAR: Skärgården - Buss upphämtning Söderköping och Norrköping

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt