22 aug 2019 klocka 18.00 - 21.00

Mer än bara slåtter

Lien är ett underskattat verktyg inte bara för ängsskötsel.

Lien är ett underskattat verktyg inte bara för ängsskötsel. På kursen visas hur du anpassar lien, hur du underhåller skärpan och tekniken för att jobba bekvämt och effektivt. Vi tittar också på växter som är karaktäristiska för slåtterängar. Vi berättar om vilka ersättningar som finns att söka för skötsel av slåtterängar och hur man kan hitta lämpliga objekt.

Medverkande: Jan Wester, Slåttergubben och Lina Britse, Länsstyrelsen

Anmälan senast den 16 augusti via e-post eller telefon: lina.britse@lansstyrelsen.se
eller 010-223 55 04

VAR: Månsabola, Ödeshög

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 aug 2019

Kontakt