30 sep 2019 klocka 14.00 - 18.00

Fältvandring skogsbete i gränslandet

Fördjupning i kunskap om skogsbete

Här fördjupar vi kunskaperna om skogsbetenas unika livsmiljö för fåglar, djur och svampar. Vad kännetecknar ett skogsbete med miljöersättning och hur sköter vi det så att naturvärdena bevaras och förstärks? Särskilt fokus på praktiska utmaningar att möta och fallgropar att undvika – praktiska erfarenheter redovisas. Skogsinspektor medverkar och ger råd om avverknings-planering. Vi åker också över gränsen och besöker skogsbeten och lantbrukare i Jönköpings län.

Medverkande: Anders Eliasson, Länsstyrelsen.

Anmälan senast den 20 september via e-post eller telefon: anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 010-223 54 94

VAR: Boet, Holaveden, Ödeshög

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2019

Kontakt