27 sep 2019 klocka 08.30 - 16.00

Konferens i Plan- och bygglagen för kommunala planerare

Länsstyrelsen bjuder in till konferens som fokuserar på aktuella PBL-relaterade frågor med koppling till miljöbedömningar i detaljplanering och översiktsplanering. Bland annat nytt innehåll i översiktsplan om geotekniska risker och senaste uppdateringarna över riksintresse för totalförsvarets militära del.

Vi försöker även ge en inblick i vad som är på gång hos Boverket och berättar om några av Länsstyrelsens egna pågående projekt.

Medverkande är företrädare för Boverket, Försvarsmakten och Sveriges geotekniska institut, SGI. Målgruppen för konferensen är kommunala planerare som arbetar med detalj- och översiktsplanering. Vi kommer att varva föredrag med diskussioner runt borden och det bjuds på frukost, lunch och fika.

Program

8.30 Frukost och mingel
9.00 Inledning, Länsstyrelsen
9.30 Boverket
10.30 Paus
10.45 Försvarsmakten
11.45 Lunch
13.00 Dricksvattenförsörjning och vårt öppna jordbrukslandskap, Länsstyrelsen
13.40 Klimatrelaterade naturrisker, SGI och Länsstyrelsen
14.40 Fika
15.00 Strategisk miljöbedömning, Länsstyrelsen
16.00 Slut

Anmäl er här nedan redan nu. Välkommen!

VAR: Konsert och kongress i Linköping, Operan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt