21 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och PATRIARK

(INGA LEDIGA PLATSER KVAR) Länsstyrelsen bjuder in till en heldagsutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck och i risk- och skyddsinstrumentet PATRIARK. Utbildningen fokuserar särskilt på utredning, insats och handläggning (myndighetsutövning). Utbildningen sker i samverkan med Länsnätverket kvinnofrid.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst och Polismyndigheten i Östergötland. Från socialtjänsten är målgruppen de som arbetar inom utredning och behandling barn och unga, familjerätt, familjehem, vuxen och försörjningsstöd. Från Polismyndigheten är målgruppen utredare inom ärenden som rör hedersförtryck och våld.

Utbildare

Maria Hagberg har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten varav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Hon har initierat, och tillsammans med Bahar Sharsten, tagit fram underlaget till manualen inom PATRIARK i samband med projektet Skyddat Boende vid hedersrelaterat våld och förtryck 2004–2006. Matrisen till Patriark stod Henrik Belfrage för. Manual erhålls av utbildaren.

För mer information kontakta maha.eichoue@lansstyrelsen.se

VAR: Quality Hotell Ekoxen, Klostergatan 68, 582 23 Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt men vid uteblivande utan att avanmäla sker debitering med 500 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt