12 sep 2019 klocka 09.00 - 16.00

Familjeorienterat arbete i familjer med missbruksproblematik

Länsstyrelsen och Socialstyrelsen bjuder gemensamt in till en nätverkskonferens för att stödja socialtjänsten i utvecklingen av ett familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruksproblematik. 

Ett familjeorienterat arbetssätt innebär bland annat att stärka helhetssynen och samverkan inom socialtjänsten genom att handläggning/insatser samordnas i familjer där någon vuxen har missbruksproblem.

Nätverkskonferensen vänder sig till kommuner som har ett väl utvecklat eller just påbörjat familjeorienterat arbete men även till de kommuner som ännu inte påbörjat arbetet. Även privata utförare som arbetar inom området välkomnas. Syftet är att erbjuda en plattform för inspiration, erfarenhetsutbyte och lärande

Målgrupp: chefer/ledare på olika nivåer, förändringsledare/projektledare, metodutvecklare samt socialsekreterare/behandlare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (barn och ungdom samt missbruks- och beroendevård).

Läs inbjudan och program härPDF

Anmälan görs via formuläret nedan senast den 4 september. Vi bjuder på för- och eftermiddagskaffe samt enklare lunch. Meddela oss eventuella allergier eller andra orsaker
relaterade till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt