02- 03 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden - GRUF

Länsstyrelserna i Kalmar, Jönköpings, Kronobergs och Östergötlands län bjuder in dig som miljöinspektör till två dagars grundläggande utbildning i tillsyn av förorenade områden.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av förorenade områden på en kommuns miljökontor. Utbildningen är grundläggande och passar dig som nyligen börjat arbeta med förorenade områden eller som inte arbetar så mycket inom detta område.

Utbildningen kommer översiktligt att behandla de olika stegen i efterbehandlingsprocessen, från undersökning till genomförande av saneringsåtgärd. Utbildningen bygger på Naturvårdsverkets vägledande rapporter från 2009 Riktvärden, Riskbedömning och Att välja efterbehandlingsåtgärd.

Deltagarna får lära sig om tillsynsmyndighetens uppdrag och tillsynsrollen, de olika tillsynsverktygen, och hur man gör en ansvarsutredning. Genom konkreta exempel får deltagarna lära sig grunderna i att granska, bedöma och handlägga ärenden inom förorenade områden. Utbildningen kommer att föregås av ca 4 timmars självstudier.

Inbjudan och programPDF

Anmälan

Anmälan är bindande och görs senast den 23 augusti. Begränsat antal platser!

Frågor

Kontakta Paula Nilsson på Länsstyrelsen i Jönköping, paula.nilsson@lansstyrelsen.se eller på telefon 010-223 64 15

VAR: Konferenscentrum i Alvesta, Hotell Rådmannen, Centralgatan 2 (vid järnvägsstationen)

KOSTNAD: Deltagaravgift 760 kr (exkl moms). Fika och lunch båda dagarna samt middag på kvällen dag 1 ingår i avgiften. Utan middag dag 1 är deltagaravgiften 500 kr (exkl moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 aug 2019

Anmäl dig

Kontakt