17 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Från ord till handling

Länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län i samverkan med Polismyndigheten Region Öst bjuder nu in till en hearing om hur vi ska kunna arbeta mer effektivt och kunskapsbaserat i samverkan inom det brottsförebyggande arbetet. 

Idag organiserar de flesta kommuner det lokala brottsförebyggande arbetet i lokala råd. De lokala råden drivs av respektive kommun och polisen är representerad i de flesta råd. I många fall fungerar samarbetet i de lokala råden väl, men arbetet skulle kunna vässas ytterligare. För att säkerställa kvaliteten på det brottsförebyggande arbetet och utveckla samverkan mellan kommun och polis krävs ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Syftet med samverkan är att tillsammans skapa ett mervärde – att åstadkomma något mer än vad som är möjligt för en ensam part.

Är du beslutsfattare, ansvarig eller verksam inom det lokala brottsförebyggande arbetet i din kommun eller inom Polismyndigheten? Anmäl dig då via formuläret här nedanför senast den 20 september.

Läs inbjudan och program härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

VAR: Scandic Linköping City, Linköping

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri men anmälan är bindande, ej meddelat förhinder eller förhinder senare än tre veckor innan kursstart debiteras med 1500 kr (gäller inte sjukdom).

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt