06 sep 2019 klocka 09.30 - 15.30

Välkommen till en boostingdag om att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Kollega utbildning i FREDA bedömningsmetoder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Om det blir stor efterfrågan på platser kommer Länsstyrelsen att prioritera anmälda som deltagit i länsstyrelsernas utbildningsdagar. Samt jämt deltagande från hela landet.

Programinnehåll


• Inledning
• Presentation av filmer och annat nytt stödmaterial
• Lärande exempel från kommun
• Att utbilda våld samt att fråga om våld
• Förutsättningar och erfarenheter
• Grupparbete och erfarenhetsutbyte

Medverkande: Annika Engström - Nationellt Centrum för kvinnofrid, Anders Sandberg - Länsstyrelsen Västra Götaland och Katarina Edlund - Länsstyrelsen Stockholm.

Vi bjuder på lunch.

I samverkan med Länsstyrelserna och Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK)

Programbladlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan görs senast den 30 augusti på Länsstyrelsen Stockholms webbplats, se länk längst upp på sidan.

VAR: Lokal Grand, Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Kontakt