28 maj 2019 klocka 10.00 - 16.00

Ekologisk odling av växthustomat

Hushållningssällskapet Östergötland bjuder in till en fyradagarskurs i ekologisk odling av växthustomat. Kursen, som kommer att genomföras under 2019, vänder sig till dig som är lantbruks- eller trädgårdsföretagare och vill bedriva yrkesmässig ekologisk produktion av växthustomater.

Kursen ges fyra dagar under 2019, med start tisdagen 28 maj 2019.

Målgrupp
För dig som odlar eller vill börja odla ekologiska växthustomater

Pris: Kursen finansieras av länsstyrelsen och är kostnadsfri.
Anmälningsavgift 800 kr tas ut för bekostnad av frukost/lunch/fika.

Frågor om kursen: Marie Hansson, tel. 0521 – 72 55 25
marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Anmälan till: info.e@hushallningssallskapet.se
eller tel. 013-35 53 00

Eftersom vi ska dra upp plantor att ympa på till kursdag 1,
behöver vi ha din anmälan senast tisdag 14/5

Program och information om kursen hittar du här.PDF

VAR: Vreta Kluster

KOSTNAD: 800 kr för frukost/lunch/fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 maj 2019

Kontakt