18 jun 2019 klocka 09.30 - 14.30

Lantbrukardag 2019

Tema "Mångfald på slätten". Gynna den biologiska mångfalden på din gård för högre skördar och minskat bekämpningsbehov.

Program

  • Utnyttja dina ekologiska fokusarealer för fler pollinerare, nyttoinsekter och fåglar. Välj rätt fröblandning till mångfaldsträdor och blommande fältkanter.
  • Så vårdar du fältfågel och småvilt i slättbygden genom att skapa variation och sammanhang i landskapet.
  • Anläggning och skötsel av våtmarker för biologisk mångfald, uppsamling av växtnäring och bevattning.
  • Hållbar användning av kemiska växtskyddsmedel: Så arbetar man på Lindevad.
  • Ekologisk odling gynnar den biologiska mångfalden både ovan och under mark. Säkra goda skördar genom att utnyttja ekosystemens naturliga reglering av skadegörare och bygga upp markens långsiktiga bördighet.
  • Pollinering av honungsbin och humlor ökar skörden av raps, klöverfrö och åkerböna. Diskutera biodling med en erfaren biodlare.

Anmälan

https://utbildning.jordbruksverket.se eller lantbruk.ostergotland@lansstyrelsen.se

VAR: Lindevad Säteri, Skänninge

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jun 2019

Kontakt