12 jun 2019 klocka 09.00 - 15.00

Fältdag - jordbearbetning - IPM

Välkommen på en fältdag med något matnyttigt för alla, både ekologiska och konventionella! Vi bjuder på en heldag späckad med teori och praktik kring tyngre jordbearbetning, kemiskt och mekaniskt vallbrott, energiförbrukning vid jordbearbetning, biologisk mångfald och växtnäringsläckage.

Förmiddagens program med kunskapsstationer

 • Kemiskt och mekaniskt vallbrott; Rotogräsens biologi; lär känna ogräsen. Effekt på rotogräs av olika typer av jordbearbetning.
  Optimalt vallbrott med glyfosat. Effekt av glyfosat på olika ogräs och vallarter.
 • IPM, energi och glyfosat; Energiåtgång vid jordbearbetning med olika redskap.
  Konsekvenser av ett glyfosatförbud; hur odla utan glyfosat?
 • Effektiv plöjning; rätt inställning av plogen – förplog, skumvinge, skär och djup
 • Biologisk mångfald och kväve; biologisk mångfald i och ovan mark, växtnäringsläckage kopplat till jordbearbetning

Lunch och kaffe serveras ca kl 12-13

Eftermiddagens program med praktiska demonstrationer

Vi visar redskap för tyngre bearbetning på ett lusernvallbrott. Hur fungerar spets, gåsfot, tallrik och plog vid vallbrott med olika förberedelse och hur mycket energi går det åt? Lantbrukare visar olika typmaskiner.

 • Olika typer av tallriksredskap och kultivatorer med olika bearbetande organ.
 • Plöjning med olika utrustade plogar
 • Visning av energiåtgång; i några av de visade bearbetningarna görs energimätningar före visningen. Dessa redovisas under demonstrationen.

Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet Östergötland och Jordbruksverket i samarbete med Länsstyrelsen.

För mer information: per.stahl@hushallningssallskapet.se, Christer.Johansson@jordbruksverket.se

VAR: Hushållningssällskapets gård Klostergården vid Vreta Kloster kyrka

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt