13 sep 2019 klocka 09.00 - 15.30

Hur blir det med vattnet i Östergötland i framtidens klimat?

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en konferens med syfte att belysa och diskutera vad som händer med vattnet i Östergötland i framtidens klimat.

Konferensen kommer att fokusera på frågor om dricksvattenförsörjning, gröna näringar och fysisk samhällsplanering med utgångspunkt i de förväntade klimatförändringarna vi ser och de utmaningar de innebär.

Medverkande är företrädare för SMHI, Norrköpings kommun, LRF, Skogsstyrelsen, Livsmedelsverket, Tekniska Verken, Linköpings universitet, Karlstad universitet m.fl.

Målgruppen för konferensen är regionala aktörer som behöver anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat och huvudmålgruppen är kommunerna, särskilt politikerna.

  • Förmiddag i plenum med fokus på presentation av utmaningar
  • Eftermiddag i 3 parallella grupper med fokus på att presentera lösningar
  • Dagens avslutas med sammanfattning och paneldebatt

Anmäl er på länken här intill redan nu.

Inbjudan och programPDF

VAR: Louis De Geer, Norrköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 sep 2019

Kontakt