13 mar 2019 klocka 09.00 - 15.30

Östergötlands energi- och klimatstrategi - Hur når vi målen tillsammans år 2045?

Välkommen att delta i en workshop där vi tillsammans stakar ut den framtida riktningen för klimatarbetet i länet, en av de viktigaste frågorna i vår tid!

Nedan anmäler du dig till workshopen den 13 mars kl. 09:00 till 15:30. Notera att dagen börjar kl. 09:00 så var gärna på plats innan denna tid.

Under workshopen kommer du få arbeta i ett av de sex insatsområden som finns som förslag till energi- och klimatstrategin. Du väljer i anmälan vilken grupp som du vill delta i under dagen. Har ni möjlighet att vara flera som deltar från er organisation så kan ni med fördel fördela ut er på olika insatsområden. De sex föreslagna insatsområden är:

  • Förnybar energiproduktion
  • Energi- och klimateffektivt näringsliv
  • Energi- och klimateffektivt boende och lokaler
  • Hållbara och effektiva transporter
  • Cirkulär ekonomi och konsumtion
  • Hållbart jord- och skogsbruk

Det kommer att finnas minst ett bord för varje insatsområde och du kommer att sitta vid det som du har valt i anmälan under hela dagen. Resultat från varje grupp kommer att presenteras för alla deltagare, därav kommer du inte missa något som har kommit fram i en annan grupp.

Vi kommer att använda oss av webbverktyget mentimeter, så det är bra om du har tillgång till smart-telefon, surfplatta eller dator under workshopen.

Sprid gärna denna inbjudan till kollegor eller andra som ni kan tänka er vill delta under dagen. Vi önskar en så bred uppslutning som möjligt för att öka och stärka samverkan kring länets energi- och klimatarbete.

Kontakt

Joakim Svensson, joakim.a.svensson@lansstyrelsen.se, 010-223 54 65

Sara Nilsson, sara.nilsson@lansstyrelsen.se, 010-223 53 07

VAR: Sky meetings, Tornbyvägen ,1 Linköping

KOSTNAD: Dagen är konstnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt