20 mar 2019 klocka 09.00 - 14.00

Öka konkurrenskraften med cirkulär ekonomi

Vill du utveckla dina affärer med en cirkulär och hållbar affärsmodell?

I dag produceras, används och slängs varor så att jordens resurser förbrukas i en allt för snabb takt. Detta leder till en ökad global konkurrens om resurser vilket innebär stora förändringar och påverkar företags möjligheter att göra affärer. I en cirkulär ekonomi har detta ändrats och affärer drivs så att mer värde skapas samtidigt som det leder till mindre avfall, minskad resursåtgång och minskade utsläpp.

Nu har du som driver företag möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om utmaningar och möjligheter inom cirkulär ekonomi och få individuell coachning där du utvecklar ditt företag att arbeta mer miljödrivet och cirkulärt för en ökad konkurrenskraft. Projektet passar såväl dig som har en cirkulär idé du vill kommersialisera som dig som vill utveckla befintlig verksamhet i denna riktning.

Satsningen genomförs gemensamt av Länsstyrelsen Östergötland, ALMI företagspartner och forskare från Linköpings universitet.

– Med en cirkulär affärsmodell stärker du dina egna affärer samtidigt som du bidrar till att lösa samhällets miljöutmaningar. Vi vet att näringslivet måste bli mycket bättre på att hushålla med resurser och de företag som inser detta tidigt får en stor konkurrensfördel, säger Olof Hjelm, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet.

Första seminariet äger rum den 20 mars och projektet avslutas i december 2019. Hör av dig snarast med din intresseanmälan eller om du vill få mer information. Endast tio företag kan få del av satsningen.

Se programmet här.PDF

Välkommen med din intresseanmälan

VAR: Länsstyrelsen Östergötland

KOSTNAD: 5000 kronor

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 mar 2019

Kontakt