19 mar 2019 klocka 09.00 - 15.30

Utbildningsdag - Länsrutinen

Flera olika myndigheter arbetar med utredningar om barn i samband med misstanke om våld eller sexuella
övergrepp. Arbetet hålls samman genom en gemensam Länsrutin som beskriver de olika myndigheternas
ansvar samt hur de ska samverka kring barnet.

Dagen riktar sig till personal som nyligen börjat inom socialtjänst, barn- och skolhälsovård, skola, barnsjukvård och polis och åklagarväsendet, men är öppen för alla intresserade.

Syftet med utbildningsdagen är att för dig som är ny skapa en insyn i hur de olika myndigheternas arbete bedrivs, för att du sedan ska kunna använda kunskapen i ditt eget arbete. Föreläsarna kommer från de samverkande myndigheterna och bidrar med sina egna erfarenheter från praktiskt arbete med dessa frågor.

Läs inbjudan härPDF

Läs programmet för dagen härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping.

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt