28 feb 2019 klocka 08.30 - 12.00

Vattenrådens dag i Linköping

Länsstyrelsen Östergötland bjuder in politiker och tjänstemän i kommunerna samt medlemmar i vattenråden till en förmiddag med inspirerande föredrag och diskussioner

Vi är många i länet som på olika sätt arbetar för en bättre vattenmiljö. För att nyttja resurserna på bästa sätt och arbeta effektivt behövs samverkan. Hur får vi rätt åtgärd på rätt plats? Vad är drivkraften bakom ett lyckat åtgärdsarbete och hur kan goda idéer spridas och återanvändas? Kom och dela med dig av kunskaper och erfarenheter, samt inspireras till nya utmaningar.

För att diskussionen ska bli heltäckande och givande välkomnar vi politiker från de nämnder som berör vattenfrågor, tjänstemän från olika förvaltningar och enheter, samt vattenrådsmedlemmar från flera olika intresseområden.

För mer information eller vid frågor, kontakta Maria Gustavsson på maria.b.gustavsson@lansstyrelsen.se

Vi ser fram emot en trevlig förmiddag tillsammans med er! Välkommen!

Program

Torsdag 28 februari 2019

8.30 – 9.00 Välkommen! Registrering och kaffe

9.00 – 9.30 Aktuellt på länsstyrelsen och inom vattenförvaltningen
Sofia Bastviken & Maria Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland

9.30 – 9.45 Vattenrådens Roll
Niclas Bäckman, Länsstyrelsen Östergötland

9.45- 10.00 Var finns pengarna?
Länsstyrelsen Östergötland berättar om vilka stöd som finns att söka för bättre vattenkvalitet och för åtgärder. Vem som kan söka dem och hur man gör.

10.00--10.30 Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund
Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, berättar om NVVF:s arbete med och kring sina tre avrinningsområden Nyköpingsån, Svärtaån och Kilaån samt angränsande kuststräckor.

10.30 – 10.40 Bensträckare

10.40 – 11.00 Motala Ströms Vattenvårdsförbund
Fredrik Feldt (Ordförande MSV, Motala Kommun) och Erika Melander (Länsstyrelsen Östergötland) ger oss en uppdatering om vad som händer inom MSV.

11.00 – 11.25 Enkla, billiga och effektiva åtgärder
Mattias Larsson, Övre Motala ströms vattenråd och sportfiskarna berättar om Övre Motala ströms åtgärdsprogram, specifika åtgärdsbehov och hur man kan åtgärda dem.

11.25 – 11.50 Stångåns Åtgärdsprogram
Håkan Lundberg, Linköpings Kommun, berättar om Stångåns nyantagna åtgärdsprogram och processen kring den.

11.50-12.00 Frågor och avslut
Sofia Bastviken

Fotnot: Länsstyrelsen Östergötland stannar kvar för mer detaljerade frågor som inte hinns med under dagen.

VAR: Stadsbibliotekets Hörsal, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 feb 2019

Kontakt