12 mar 2019 klocka 15.30 - 17.30

Tisdagsträff - Tema jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men utredningar och studier visar att kvinnor som invandrar inte får samma tillgång till insatser som män, påbörjar sina studier i svenska senare, är föräldralediga i högre utsträckning och har betydligt lägre sysselsättningsgrad. Vad kan vi göra för att öka jämställdheten och jämlikheten?

Bildningsförbundet Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till seminariet Tisdagsträff - Tema jämställdhet. Under kvällen kommer Länsstyrelsens jämställdhetsutvecklare Helena Spets ge en bild av hur det ser ut i länet idag och hur vi kan arbeta för att integrera jämställdhetsperspektiv i det dagliga arbetet med målgruppen asylsökande och nyanlända kvinnor och män..

Tisdagsträffar är en kostnadsfri utbildningsinsats för folkbildningen och övriga organisationer från civilsamhället där vi skapar dialog och utbyter erfarenheter inom frågor som rör integration.

Alltid på en tisdag mellan kl.15.30-17.30. Vi bjuder på fika!

Tisdagsträffar har arrangerats sedan hösten 2017. Nu fortsätter seminarieserien med några träffar under våren 2019.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt