11- 12 apr 2019 klocka 08.00 - 18.30

Seminarium och studiebesök om dagvattenhantering till följd av skyfall i ett förändrat klimat

VAR: Malmö

KOSTNAD: Deltagare står för kostnad för logi. Länsstyelsen står för kostnader för resa och måltider.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 apr 2019

Kontakt