28 mar 2019 klocka 09.00 - 15.30

Jämställdhet - Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man?

Länsstyrelsen Östergötland anordnar en utbildnings- och inspirationsdag kring jämställdhet kopplat till integrationsarbete för att visa på konkreta verktyg kring hur detta kan gå till. Dagen kommer att blanda teori med praktik och ge exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i den dagliga verksamheten på ett bra sätt.

Jämställdhet handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att inte begränsas av stereotyper, fördomar eller förutfattade meningar. Att arbeta med jämställdhet är en viktig del av Länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor och det är obligatoriskt att ha med ett jämställdhetsperspektiv i de projekt som Länsstyrelsen beviljar medel till.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 mar 2019

Anmäl dig

Kontakt