29 mar 2019 klocka 09.30 - 12.30

Röjningskurs bryn

Lär dig vad som ska röjas för att gynna den biologiska mångfalden

En träff för dig som vill veta vad som ska röjas för att gynna den biologiska mångfalden och minska risken för avdrag vid en eventuell kontroll.

Du får veta mer om hur vi ska sköta brynen för att gynna fåglar, vilt och pollinatörer samt vilken hjälp det finns att få från Skogsstyrelsen.

Medverkande: Anders Eliasson och Pia Martikainen, Länsstyrelsen Östergötland.

Anmälan senast den 20 mars via e-post eller telefon: anders.eliasson@lansstyrelsen.se eller 010-223 54 94.

VAR: Gistad

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 mar 2019

Kontakt