15 maj 2019 klocka 09.30 - 12.30

INSTÄLLT - Kurs för nya lantbrukare, betesmarker

Grundkurs i skötsel av betesmarker och slåtterängar

Vi tittar på olika betesmarkstyper och exempel på lämplig mark för restaurering. Skillnaden mellan gammal vall och betesmark, samt betesmark med höga värden som man kan få högre ersättning för att sköta.

Hur kan du sköta marken för att gynna och behålla höga värden?

Medverkande: Lina Britse och Matilda Hansen, Länsstyrelsen Östergötland.

Anmälan senast den 8 maj via e-post eller telefon: lina.britse@lansstyrelsen.se eller 010-223 55 04

VAR: Mogata, Söderköping

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 maj 2019

Kontakt