22 maj 2019 klocka 17.00 - 20.00

Hästar på naturbetesmarker

Främja hästens välbefinnande och gynna biologisk mångfald

En träff för dig om hur du kan främja hästens välbefinnande och på bästa sätt sköta dina naturbetesmarker för att bevara en hög biologisk mångfald och god foderkvalitet.

Träffen riktar sig till dig som håller hästar yrkesmässigt, hyr ut stallplatser eller dig som har betesmark som du behöver få betad. Även du som håller hästar för hobby är välkommen i mån av plats.

Medverkande. Extern rådgivare och Pia Martikainen, Länsstyrelsen Östergötland.

Anmälan senast 15 maj via e-post eller telefon: pia.martikainen@lansstyrelsen.se eller 010-223 54 97

VAR: Vreta Kluster, Linköpings kommun

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 maj 2019

Kontakt