07 maj 2019 klocka 08.30 - 16.00

Barnsamtal i missbruksvård. Vad behöver familjen?

Barnkonventionen blir lag. Barn som anhöriga har rättighet till information och stöd utifrån förälders missbruk och
behandling.

Välkommen till en dag för att berika din kunskap om samtal med barn och samskapande med den som arbetar med de vuxna. Vi kommer under dagen ha möjlighet till erfarenhetsutbyte och fortsatt planering tillsammans för att utbildningen skall komma till nytta i din verksamhet.

Frid Hansen, tidigare verksam på Borgenstadkliniken, Norge föreläser om sitt arbete med barn och föräldrar utifrån ett familjeorienterat arbetssätt.

Läs inbjudan härPDF

VAR: Teaterns Hus, Linköping

KOSTNAD: 750:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt