05 feb 2019 klocka 13.00 - 16.30

Östgötapiloten - för kunskap och verktyg att arbeta med narkotikafrågan i skolan

Skolpersonal har de senaste åren uttryckt en ökad oro för narkotikasituationen bland våra ungdomar. För att möta behovet erbjuder Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med länets kommuner en femte omgång av den kostnadsfria utbildning som startade 2016.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och verktyg för att kursdeltagarna i ett senare skede ska kunna inspirera och kanske även coacha sina kollegor i att bedriva undervisning och att möta ungdomar i narkotikafrågor.

För att detta ska bli effektivt och hållbart krävs:

  • stöd från ledningen
  • långsiktigt arbete där kunskapen sprids till hela personalgruppen
  • nyckelpersoner som ansvarar för att processen förs framåt

Målgrupp och krav för deltagande i utbildningen:

  • minst två deltagare per skola varav minst en ska vara pedagog

Datum: 5/2, 26/2 och 19/3, klockan 13.00–16.30
Plats: Carlsund Utbildningscentrum, Medevivägen 57, 591 39 Motala

Läs inbjudan och program härPDF

Anmälan sker senast den 29 januari 2019 via formuläret här nedanför.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Carlsund Utbildningscentrum, Medevivägen 57, 591 39 Motala

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 jan 2019

Kontakt