17 jan 2019 klocka 09.30 - 15.30

Utbildningsdag - Fysisk planering och förorenade områden

Länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar hälsar planhandläggare, miljö- och hälsoskyddsinspektörer på länens kommuner samt på länsstyrelserna välkomna på utbildningdag! Utbildningsdagen kommer handla om fysisk planering och förorenade områden och kommer att vara i Västervik den 17 januari 2019. Hjärtligt välkomna!

På programmet finns bland annat:

  • Boverket informerar om bl.a. planbestämmelser
  • Klorerade lösningsmedel och fysisk planering, Länsstyrelsen Östergötland
  • Exempel från kommuner
  • Gruppdiskussioner kring frågor kopplat till fysisk planering och förorenade områden

Mer information om program till dagen kommer inom kort.

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Kalmars hemsida.

VAR: Västerviks teater och konferens, Spötorget 1, Västervik

KOSTNAD: Kostnadsfritt, lunchen betalas själv

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jan 2019

Kontakt