06 dec 2018 klocka 13.00 - 16.00

Seminariumlänk till annan webbplats om grön infrastruktur

Symbol för gröninfrastruktur.

Östergötlands handlingsplan för grön infrastruktur är nu fastställd och redovisad till regeringen. Inför det fortsatta arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster bjuder Länsstyrelsen in till ett seminarium.

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med mark- och vattenanvändning i länet, som till exempel samhällsplanerare, kommunekologer, markägarorganisationer och företrädare för areella näringar.

 Preliminärt innehåll för dagen:

 

  • Information om den färdiga handlingsplanen och avvägningar som gjorts under vägen sedan remissversionen.
  • Vad innebär grön infrastruktur för olika miljömål och arbetet med Agenda 2030?
  • Hur kan olika aktörer använda handlingsplanen genom till exempel kartverktyg?
  • Karl-Olof Bergman från Linköpings universitet berättar om den vetenskapliga grunden för grön infrastruktur.
  • Sofie Adolfsson Jörby från Boverket och Länsstyrelsen pratar om vikten av grön infrastruktur och ekosystemtjänster i urbana miljöer.

Hemsidan för grön infrastruktur i Östergötland: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.htmllänk till annan webbplats

Meddela senast den 28 november till johanna.thidell@lansstyrelsen.se.  Vi bjuder på kaffe och smörgås. Meddela oss eventuella allergier eller annat relaterat till mat och dryck som vi kan behöva ta hänsyn till.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 nov 2018

Kontakt