22- 23 jan 2019 klocka 09.00 - 16.00

Våld mot äldre och personer som omfattas av särskild sårbarhet

Skaffa dig fördjupad kunskap om våld i nära relation, våld mot äldre och våldsutsatthet och särskild sårbarhet. 

Under dagarna kommer du även få ökade kunskaper om socialtjänstens ansvar för målgruppen samt få redskap för att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor. Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter, filmer samt praktiska övningar. Utbildningen omfattar två utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för länsstyrelsens regionala uppdrag.

Tid och plats: 22 och 23 januari 2019 kl. 09.00 - ca. 16.00, Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping.

Målgrupp: Utredande socialsekreterare och utförare samt kvinnojourer som utför socialtjänst.

Läs inbjudan härPDF

Anmälan görs via formuläret nedan senast 11 januari.

VAR: Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14, Linköping

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 jan 2019

Kontakt