10 dec 2018 klocka 09.00 - 16.30

#metoo - porr, missbruk och funktionsnedsättning

I #metoo-uppropen i sociala medier kom det fram att vi inte alltid hör alla röster, inte alltid ser våldet. Hur kan vi bli bättre på att upptäcka våld och ge alla som söker samhällets stöd ett professionellt, stödjande och likvärdigt bemötande? Vilket stöd behöver de som är i behov av skydd och vilka verktyg behöver de som ska ge stödet?

Tid och plats: 10 december kl. 9.00 - 16.30, Konsert och kongress, Linköping

Målet med konferensen är att öka medvetenheten om hur våld kan förekomma i olika situationer och diskutera möjligheter och svårigheter i att upptäcka våld och i att bemöta utsatta för våld.

Föreläsningen arrangeras av Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Region Östergötland. Föreläsningen är en del av Länsstyrelsens regionala kompetens- och metodstöd till kommuner och ideella organisationer i arbetet med våld i nära relationer. Föreläsningen riktar sig framförallt till socialsekreterare och annan personal inom socialtjänsten men är också av intresse för hälso- och sjukvården och andra närliggande yrkesgrupper.

Läs inbjudan härPDF

Läs programmet för dagen härPDF

Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch. Vänligen ange i anmälan eventuella allergier eller andra önskemål/behov. Utbildningsdagen är kostnadsfri och har begränsat antal platser. Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Vid uteblivande utan att avanmäla sker debitering med 500 kronor.

Anmäl dig senast den 29 november.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Konsert och kongress, Linköping

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 nov 2018

Kontakt