30 nov 2018 klocka 13.00 - 15.00

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Konkurrensverket bjuder in till en presentation av sin rapport Bättre konkurrens i bostadsbyggandet vilket följs av en paneldiskussion om vad som kan göras lokalt i Östergötland med omnejd, särskilt med fokus på rapportens slutsatser om så kallade särkrav. Kan och bör förutsättningarna för att bygga vara lika på olika orter i landet och skulle det underlätta bostadsbyggandet?

Konkurrensverket har nyligen lämnat rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Konkurrensverkets rapportserie 2018:7) till regeringen. I rapporten ansåg Konkurrensverket att tre frågor borde belysas ytterligare, nämligen effekterna av kvarvarande kommunala särkrav, offentlig upphandling av bostadsbyggande samt konkurrensen inom byggmaterialindustrin.

Läs mer om rapporten Bättre konkurrens i bostadsbyggandetlänk till annan webbplats

Konkurrensverket bjuder nu in till en presentation av rapporten vilket följs av en paneldiskussion om vad som kan göras lokalt i Östergötland med omnejd särskilt med fokus på rapportens slutsatser om så kallade särkrav.

 • Efter en inledande presentation av Konkurrensverkets rapport kommer en panel att diskutera bland annat följande frågor:
 • Kan och bör förutsättningarna för att bygga vara lika på olika orter i landet och skulle det underlätta bostadsbyggandet? 
 • Vad är egentligen ett särkrav? Är alla särkrav förbjudna eller bara vissa? I hur stor utsträckning förekommer särkrav i dag, trots den lagändring som skett?
 • Vilka effekter får särkrav för bostadsbyggandet? Behöver något ytterligare göras?
  Bakgrunden är att Konkurrensverket ser flera viktiga utmaningar för bostadsbyggandet, nämligen att det behövs en ökad industrialisering, fler utländska företag som vill vara med och att digitaliseringen inom byggsektorn behöver gå längre än idag. Om kraven på marknaden är lokala, nationella eller internationella får då stor betydelse.

Medverkande i paneldebatten

 • Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland
 • Martin Heidesjö, specialist arkitektur/stadsbyggnad, Norrköpings kommun
 • Rikard Norman, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna, Linköping
 • Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier
 • Elias Aguirre, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (s), Linköping
 • John Söderström, ekon.dr., projektledare för Konkurrensverkets rapport

Länsstyrelsen genom landshövding Carl Fredrik Graf står värd för seminariet som modereras av Konkurrensverkets analyschef Johan Hedelin.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagaran 3, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt, men platserna är begränsade.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 nov 2018

Kontakt