25 okt 2018 klocka 08.45 - 12.00

Träff för nätverket för energieffektivisering inom industrin

Det regionala nätverket kopplat till energieffektivisering inom industrin bildades i november 2013. Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter, samla den kompetens som finns i länet inom energifrågor och gemensamt inspirera varandra i arbetet framåt.

Dagordning enligt särskild inbjudan.

VAR: Nodra, fd Norrköping Vatten och avfall, Slottshagens reningsverk

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2018

Kontakt