21 nov 2018 klocka 09.30 - 15.00

Jämställdhet;

Vad är det, varför är det viktigt och hur gör man?

 Visste du att:

  • Bland utrikesfödda kvinnor är arbetslösheten nästan 15% jämfört med inrikesfödda kvinnor där arbetslösheten är 4%?
  • Pojkar med utländsk bakgrund har generellt lägst betyg?
  • Kvinnor med utländsk bakgrund känner sig mest otrygga i samhället?

 

Onsdagen den 21 november anordnar Länsstyrelsen Östergötland en utbildnings- och inspirationsdag kring jämställdhet kopplat till integrationsarbete för att visa på konkreta verktyg kring hur detta kan gå till. Dagen kommer att blanda teori med praktik samt ha med lokala exempel med projekt som lyckats få in ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet på ett bra sätt.

Syftet med dagen är att inspirera samt att ge kunskap och verktyg i det fortsatta arbetet.

Dagens program kommer bland annat att innehålla:

  • Vad är jämställdhet och varför är det viktigt? Fakta, genomgång av jämställdhetspolitiska mål samt kopplingar till mänskliga rättigheter och Agenda 2030
  • Exempel från Östergötland: Under Kevlaret, Projekt Mirjam, Bollihop och Ny på landet berättar hur de arbetar med jämställdhet och integration
  • Workshop: Hur kan man arbeta för att få in ett jämställdhetsperspektiv i projekt? Konkreta och praktiska verktyg för att underlätta arbetet i projekt och med ansökningar

Dagen är kostnadsfri och Länsstyrelsen Östergötland bjuder på fika och lunch. Eventuell specialkost uppges i anmälan.

Jämställdhet handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och att inte begränsas av stereotyper, fördomar eller förutfattade meningar. Att arbeta med jämställdhet är en viktig del av Länsstyrelsens arbete med integrationsfrågor och det är obligatoriskt att ha med ett jämställdhetsperspektiv i de projekt som Länsstyrelsen beviljar medel till.

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 nov 2018

Kontakt