27 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Hydrologidag med expert från SGU – hur gör vi rätt saker inom våtmarkssatsningen? 

Denna dag ingår i den landsomfattande så kallade Våtmarkssatsningen. Många myndigheter har fått uppdrag att göra åtgärder som ska öka tillskottet till grundvattnet eller stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden.

Bakgrunden är de senaste årens stora problem med torka, och även med översvämningar och övergödning av vattendrag och hav. Det finns även ett stort tryck från olika aktörer att göra åtgärder som inverkar på hydrologin i landskapet.

Dagen ska ge svar på hydrogeologiska frågor såsom:

Hur sker grundvattenbildning?

Hur förändras landskapets hydrologi av olika faktorer?

Vilka faktorer orsakar torka och översvämningar?

Vilka åtgärder är de bästa för att stärka landskapets förmåga att balansera vattenflöden?

Hur planeras bra åtgärder utifrån jordarter, flöden, läge i avrinningsområde etc?

Hur kan vi uppskatta vilket och hur stort område som påverkas av en åtgärd?

Hur påverkas ytvatten och grundvatten uppströms och nedströms en åtgärd?

Verktyg för att göra enkla beräkningar av grundvattenflöde?

Vem kan vi anlita för expertkunskap inför planerade åtgärder? 

Vad ska du ha med i en kravspecifikation vid upphandling av restaureringsåtgärd?

 


Vi bjuder på förmiddagskaffe med ostsmörgås och eftermiddagsfika. Anmäl specialkost.

 

VAR: Hörsalen i Linköpings Stadsbibliotek

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 nov 2018

Kontakt