20 nov 2018 klocka 10.00 - 15.00

Konferens på barnkonventionens dag

Konferensen arrangeras inom ramen för kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen driver på uppdrag av regeringen. Kunskapslyftet ska sprida kunskap om hur arbetet med att genomföra barnkonventionen i kommuner, landsting och regioner kan utvecklas.

Tid: 20 november 2018, kl. 10.00-15.00 (fika och registrering från 9.30)

Plats: Louis De Geer Konsert och Kongress i Norrköping

Målgrupp: Målgruppen för konferensen är personer på strategisk nivå som har till uppgift att genomföra och utveckla barnrättighetsarbetet i kommuner, landsting och regioner. Det är exempelvis chefer, barnrättsstrateger, folkhälsoutvecklare eller hållbarhetsutvecklare.

På konferensen den 20 november kommer vi att dela erfarenheter och arbetssätt genom regionala dialogforum.

För att nå ut till så många aktörer som möjligt kommer konferensen att genomföras både digitalt och på plats regionalt. Barnombudsmannen kommer sända digitala föreläsningar som visas på ett flertal parallella konferenser runt om i landet. Utifrån föreläsningarna kommer deltagarna ges möjlighet att reflektera och diskutera vad som behöver göras lokalt och regionalt för att ta arbetet med barnets rättigheter vidare.

Mer information om Barnrätt i praktiken finns på Barnombudsmannens webbplats www.barnombudsmannen.selänk till annan webbplats

Läs inbjudan och program härPDF

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 6 november 2018. Vänligen ange eventuella allergier, kostbehov och/eller behov av hjälpmedel i anmälan

Kontaktperson för praktiska frågor: Petra Hjärtsjö, e-post: social.hallbarhet.ostergotland@lansstyrelsen.se

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Louis De Geer Konsert och Kongress, Norrköping

KOSTNAD: Konferensen är kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 nov 2018

Kontakt