21- 22 nov 2018 klocka 09.00 - 16.00

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

Målsättningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha fått en fördjupad kunskap om våld i nära relationer, socialtjänstens ansvar för målgruppen och att utreda och bedöma behov av insatser för målgruppen våldsutsatta vuxna, samt få redskap för att praktiskt utföra detta arbete med stöd av FREDA-bedömningsmetoder.

Teori kommer att varvas med praktiska exempel från det sociala arbetet med klienter. Utbildningen omfattar två utbildningstillfällen och erbjuds inom ramen för länsstyrelsens regionala uppdrag.

Tid: 21 och 22 november kl. 09.00 – 16.00 (dagen börjar med fika 08.30).

Plats: Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15 Norrköping.

Läs inbjudan härPDF

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15 Norrköping.

KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2018

Kontakt