22 nov 2018 klocka 14.00 - 16.00

Attraktiv tätortsnära natur

– dialogmöte för ett rikare friluftsliv i Östergötland

Länsstyrelsen avser att i samverkan med andra aktörer ta fram en regional strategi för att friluftspolitiken ska få ett större genomslag i länet. Friluftslivet är brett och spänner över flera områden; samhällsplanering, naturvård, regional tillväxt, jordbruk, skog, landsbygdsutveckling, tätortsnära natur, folkhälsa är några exempel.

För att kunna lyckas behöver vi få till en dialog med olika aktörer. Vi genomför därför dialogmöten inom 5 olika temaområden.

Välkommen till dialogmötet Attraktiv tätortsnära natur

  • Hur säkerställer vi attraktiva grönytor i vår närmiljö?

VAR: Länsstyrelsen, Östgötagatan 3 i Linköping

KOSTNAD: 0 kr

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 okt 2018

Kontakt