15 nov 2018 klocka 13.00 - 16.45

Preventiva insatser mot droger

Norrköpings kommun tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till seminarium om preventivt arbete mot droger. Under året har projektet Preventiva insatser mot droger - PID genomfört utbildningsinsatser över hela länet. Som en del i projektet erbjuder vi nu ett seminarium för dig som gått utbildningen men också för dig som är chef, beslutsfattare och övriga intresserade.

Under seminariet kommer arbetet som bedrivits inom projektet att presenteras och externa föreläsare kommer tillföra fördjupad kunskap i ämnet. Tillsammans tror vi att seminariet kan ge en bild av hur situationen ser ut, vilka risker finns och vad kan vi göra för att stärka de ungdomar som finns i länet.

Klicka här för inbjudan och program.PDF

Anmälan: senast den 15 oktober till projektledare Alexandra Gass Wihnberg, alexandra.gass-wihnberg@norrkoping.se
Vänligen ange namn, organisation och eventuell matreferens. Vi bjuder på fika.

 

För mer information om hur Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Förvaltningshuset Rosen, Norrköping

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 okt 2018

Kontakt