13 sep 2018 klocka 09.30 - 14.30

Branschträff för deponiägare

Länsstyrelsen har arbetat med problematiken runt PFAS på olika sätt och kommer att fortsätta med det inom olika verksamheter såsom reningsverk och deponier. Som ett led i detta inbjuds deponiägare i länet för information och dialog.

 

Program

09:30-10:00 Fika

10:00-10:15 Välkomna

10:15-10:55 PFAS och andra miljögifter (miljö- och hälsorisker, läget i länet) Helene Ek (Länsstyrelsen)

11:00-12:00 PFAS på avfallsanläggningar Hanna Modin (Sweco):

Regler och riktvärden

PFAS-halter i vatten på avfallsanläggningar

Diskutera hur PFAS kommer in på avfallsanläggningar

Beskrivning av alternativ för hantering av PFAS-förorenade vatten

Sammanfattning av några av de utmaningar som finns

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:25 Reningstekniker för PFAS i lakvatten- Hanna Modin

13:25-13:45 Riskbedömning – Hanna Modin

13:45-14:15 Diskussion + fika

14:15-14:30 Sammanfattning och avslutning

 


Kontaktpersoner:

Annika Arvidsson Rosén, 010-223 54 34

Helene Rask, 010-223 54 52

Helene Ek Henning, 010-223 54 40


VAR: Hörsalen på huvudbiblioteket i Linköping, Östgötagatan 5.

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 sep 2018

Kontakt