15 okt 2018 klocka 13.00 - 16.30

Östgötapiloten - för kunskap och verktyg att arbeta med narkotikafrågan i skolan

Skolpersonal har de senaste åren uttryckt en ökad oro för narkotikasituationen bland våra ungdomar. För att möta behovet erbjuder Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med länets kommuner en fjärde omgång av den kostnadsfria utbildning som startade 2016.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och verktyg för att kursdeltagarna i ett senare skede ska kunna inspirera och kanske även coacha sina kollegor i att bedriva undervisning och att möta ungdomar i narkotikafrågor.

För att detta ska bli effektivt och hållbart krävs:

  • stöd från ledningen
  • långsiktigt arbete där kunskapen sprids till hela personalgruppen
  • nyckelpersoner som ansvarar för att processen förs framåt

Målgrupp och krav för deltagande i utbildningen:

  • minst två deltagare per skola varav minst en ska vara pedagog

Datum: 15/10, 5/11 och 5/12, klockan 13.00–16.30

Plats: Hörsalen, Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11

Ytterligare information och frågor, samt anmälan (senast den 26/9) till: roger.max@mjolby.se

Välkommen med din anmälan!

Läs inbjudan och program härPDF

VAR: Hörsalen, Mjölby stadshus, Burensköldsvägen 11

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2018

Kontakt