18 okt 2018 klocka 09.00 - 12.00

Handläggarträff om mindre avloppsreningsverk

Välkommen till oss på Länsstyrelsen på en träff för er som har tillsyn på mindre avloppsreningsverk (U- och C-klassade) inklusive deras ledningsnät.

Vi kommer ta upp grunderna i lagstiftningen, egenkontrollen och lite om VA-planering. Vi planerar att ha ett detaljerat program färdigt i månadsskiftet september/oktober. Till dess tar vi gärna emot frågor och inspel på sådant som ni vill ta upp. Anmäl dig senast 12 oktober 2018.

VAR: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Linköping

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 okt 2018

Kontakt